Typer av månadslinser

Gemensamt för alla typer av månadslinser är att de kräver daglig skötsel och rengöring. Skillnaderna i hantering och användande är till viss del individuella, vilket gör optikerns roll i utprovningen av linsen helt avgörande.

Den toriska månadslinsen har till uppgift att korrigera ett ärftligt brytningsfel i ögat. Tack vare framskridande utveckling har den toriska linsen blivit både bekväm och lättanvänd. Den kan med datorers hjälp slipas för att klara när- och översynthet, liksom en inte alltför grav astigmatism.

Den progressiva månadslinsen korrigerar ålderssynthet (presbyopi) och förbättrar synen på alla avstånd. Detta är möjligt då linserna är jämnt slipade utan störande linjer, med avståndsseendet placerat i linsens övre halva och den nedre halvan med uppgift att skärpa närseendet. Mellanområdet skärper synen på det som varken är långt borta eller riktigt nära. Övergångarna mellan dessa synområden blir mjuka.

De bifokala månadslinsernas funktion påminner om läsglasögonens. Dessa linser för åldersseende ger, med sina två styrkor, både ett bra närseende och seende på längre håll. Området för seende på nära håll är något mindre och finns i linsens nedre del. En trifokal lins ger även skarp syn på ett mellanavstånd.

De färgade månadslinserna väljer man för att förstärka sin ögonfärg eller helt förändra den. Antingen fyller linserna ett rent kosmetiskt syfte, eller en kombination av kosmetik och synfelskorrigering. De kan slipas så att de korrigerar både när- och översynthet, såväl som astigmatism, så länge graden brytningsfel inte är alltför hög. De färgade linserna finns att tillgå i mängder av färger, förstärkande och totalt förändrande, men även med diverse motiv och mönster.

Monovision-linser tillpassas med en särskild teknik där den ena linsen ger skarp syn på avstånd, medan den andra skärper närseendet. Hjärnan lär sig efter viss tillvänjning att hela tiden välja den skarpaste bilden. Utprovningen är mycket noggrann och synskärpan blir aldrig perfekt. Bäst fungerar denna månadslins vid ett tidigt stadium av ålderssynthet.

Populära månadslinser:

Acuvue 2
Acuvue 2
Frequency 55
Frequency 55
Purevision
Purevision