Månadslinser vs. endagslinser

Månadslinser används under två till fyra veckor, för att sedan ersättas av ett nytt linspar. Det innebär att man under hela denna period kan använda samma linser, tack vare en daglig noggrann skötsel. Månadslinserna ska rengöras i avsedd linsvätska och förvaras i vätskefyllt etui över natten. Endagslinsen, å andra sidan, används endast under en dag. När dagen passerat har linsen gjort sitt och får se sig ersatt av en ny, dagen därpå. Risken för att linsen ska bli ansatt av bakterier eller annan beläggning blir därmed minimerad. Detta gör att synskärpan och komforten förblir intakt.

Med andra ord är hanteringen av endagslinserna så enkel den kan bli, medan månadsslinserna kräver mer tid och möda av sin användare. Lever man ett liv som innefattar mycket resande eller massor av aktiviteter kan endagslinsen förefalla mer lämpad. Vill man dessutom slippa rengöring och förvaring blir valet enkelt. Använder man bara linserna som ett tillfälligt komplement till glasögon kan endagslinsen också vara att föredra framför månadslinsen.

När det gäller det ekonomiska är i stället månadslinsen överlägsen endagslinsen. Tack vare att man rengör och återanvänder sina månadslinser blir de automatiskt ett billigare alternativ, dessutom är prisnivån redan i utgångsläget förhållandevis låg.

Månadslinserna och endagslinserna kan i dag slipas så att de avhjälper de allra flesta typer av synfel. Månadslinsen klarar när- och översynthet, men även astigmatism så länge graden inte är alltför hög. Detsamma gäller för endagslinsen.